Servisné práce

záručný aj pozáručný servis a prehliadky

 • servis plynových kotlov Buderus

 • servis plynových kotlov Wiessmann

 • výmeny kotlov

 • prevádzkovanie a obsluha plyn. kotolní

 • letná periodická údržba kotolní

 • odborné prehliadky zariadení

 

 

Opravné práce

kompletná údržba zariadení a systémov

 • opravy plynových zariadení

 • opravy vykurovania

 • čistenie vykurovacích systémov

 • výmeny čerpadiel

 

 

Inštalácie

návrh a inštalácia voda, plyn, kúrenie

 • priemyselné objekty

 • bytová výstavba

 • administratívne budovy

 • rodinné domy

 

Referencie - zoznam realizovaných akcií

 • Bytový dom ECO DESIGN HOUSE  Bratislava – 74 b.j. dodávka a  montáž zdravotechniky a vykurovania, 2013-2014

 • Nadstavba bytového domu Baníkova 4 b.j.  Bratislava , dodávka a montáž plynoinštalácie a vykurovania, 2013-2014

 • Rekonštrukcia plynovej kotolne  Bytový dom Gajova , Buderus 160 kW, 2013

 • Výrobná  hala s administratívou  BeschapeTech,  Topolčany , montáž zdravotechniky, požiarny vodovod , vykurovanie, 2013

 • Bytový dom Marcheggska  Stupava – 44 b.j.Buderus  300 kW  dodávka a  montáž zdravotechniky a vykurovania, 2013

 • Bytový dom Jeseniová  Bratislava  -18 b.j, dodávka a  montáž zdravotechniky a vykurovania, 2013

 • Rekonštrukcia plynovej kotolne Lafranconi  Buderus 90 kW, 2012

 • Administratívna budova BRUCKNER ,  Topolčany dodávka a montáž plynovej kotolne Buderus 500kW, 2012

 • Výrobná  hala BRUCKNER ,  Topolčany , montáž zdravotechniky, požiarny vodovod a plynofikácia, 2012

 • Administratívna budova BEKAERT Slovakia spol. s.r.o., Sládkovičovov, montáž vykurovania, vodoinštalácie, kanalizácie a
  plynoinštalácie, 2011-2012

 • Plynofikácia tenisovej haly , Tenisová škola  - Kurek &Kratochvíla ,Bratislava Petržalka 2011-2012

 • Dodávka a montáž zdravotechniky a vykurovania Buderus U052/24kW – 18 bytových jednotiek Nadstavba bytového domu, Riazanská ul. 68 – 70, Bratislava 2011-2012

 • Dodávka a montáž plynovej kotolne 90kW Buderus - Administratívna budova – Časť Jedáleň AB 2011 Bekaert Slovakia , Sládkovičovo 2011-2012

 • Dodávka a montáž plynovej kotolne 45kW Buderus - Administratívna budova - Časť Administratíva AB 2011 Bekaert Slovakia , Sládkovičovo 2011-2012

 • Dodávka a montáž rozvodu plynu a infražiaričov ABSOLUTGAZ - Skladovacia hala CARGO logistic center, Dunajská Streda 2011

 • Montáž zdravotechniky a požiarnych rozvodov - Skladovacia hala CARGO logistic center, Dunajská Streda 2011

 • Dodávka a montáž plynových nást. kondenz. kotlov 500kW Buderus - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 2011

 • Montáž vykurovania, kanalizácie a plynoinštalácie - Zariadenie pre deti „BUBLINKA“, M. Marečka 12, Bratislava 2011

 • Dodávka a montáž plynovej kotolne 200kW Buderus a rozvodov vykurovania - Wertheim s.r.o., Kostolné Kračany 2010

 • Dodávka a montáž vykurovania, montáž stlačeného vzduchu a kompresorovej stanice Wertheim s.r.o., Kostolné Kračany 2010

 • Dodávka a montáž infražiaričov ABSOLUTGAZ - Wertheim s.r.o., Kostolné Kračany 2010

 • Rekonštrukcia OST DANFOSS - Základná škola, Borodáčova ul. 2, Bratislava 2010

 • Rekonštrukcia OST DANFOSS - Základná škola, Nevädzová ul. 2, Bratislava 2009

 • Rekonštrukcia vykurovania a plynovej kotolne 200kWBuderus - Materská škola, Piesočná ulica, Bratislava 2009

 • Rekonštrukcia vykurovania a plynovej kotolne 200kWBuderus - Materská škola, Pivoňková ul. 9, Bratislava 2009

 • Montáž plynovej kotolne Buderus 150kW - Bytový dom II., 30 bytových jednotiek, Stupava 2008

 • Montáž vykurovania, vodoinštalácie, kanalizácie a plynoinštalácie - Bytový dom II., 30 bytových jednotiek, Stupava 2008

 • Montáž vykurovania, vodoinštalácie, kanalizácie a plynoinštalácie - Polyf. objekt MATTON, Galvaniho 12/A, Bratislava 2008

 • Montáž vodoinštalácie, kanalizácie a plynoinštalácie - Administratívna budova ANASOFT APR, Mlynská dolina, Bratislava 2008

 • Montáž vykurovania a plynovej kotolne Buderus 200kW – Admin. budova ANASOFT APR, Mlynská dolina, Bratislava 2008

 • Montáž plynovej kotolne Buderus 1800kW – Administratívna budova Lindner IV. Galvaniho ul. , Bratislava 2008

 • Montáž rozvodov vykurovania - Administratívna budova Lindner IV. Galvaniho ul., Bratislava 2008

 • Montáž plynovej kotolne Buderus 1350kW – Administratívna budova Lindner III. Galvaniho 7/a, Bratislava 2007

 • Montáž rozvodov vykurovania - Administratívna budova Lindner III. Galvaniho 7/a , Bratislava 2007

 • Montáž plynovej kotolne Buderus 150kW - 36 byt. jednotiek, Obytný dom, Stupava 2007

 • Montáž zdravotechniky a vykurovania - 36 byt. jednotiek, Obytný dom, Stupava 2007

 • Montáž vykurovania a plynovej kotolne Buderus 500kW - 88 byt. jednotiek, Obytný dom Nejedlého ul., Bratislava 2006

 • Montáž plynovej kotolne Buderus 300 kW - Obytný dom Rozvodná ulica, Bratislava 2006

 • Montáž plynovej kotolne Buderus 400 kW - Obytný dom ulica Kpt.Rašu., Bratislava 2006

 • Montáž plynovej kotolne Buderus 600 kW - Administratívna budova Lindner II. Galvaniho 7/a , Bratislava 2005

 • Dodávka a montáž ústredného vykurovania - Administratívna budova Lindner II. Galvaniho 7/a , Bratislava 2005

 • Čiastočná rekonštrukcia OST - PRS a.s., Na Úvrati 12, Bratislava 2004

 • Výmena sekundárnych rozvodov - Prvá Ružinovská spoločnosť a.s., Liptovská ul. 2 , Bratislava 2004

 • Výmena plynových kotlov Wiessmann 220 kW- Obytný dom Poštová ul. 4, Bratislava 2004

 • Výmena plynového kotla Buderus G 815 , 2500 kW - Wertheim Safes s.r.o. , Dunajská Streda 2004

 • Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu, kompresorovej stanice - Tauris Danubia a.s., D. Streda 2004

 • Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu - Wertheim Kovo s.r.o., Dunajská Streda 2004

 • Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu kompresorovej stanice - Tauris Danubia. a.s., Dunajská Streda 2003

 • Realizácia plynovej kotolne 150kW Buderus - Sofos, Bratislava 2003

 • Dodávka vykurovania a rozvodov vzduchu - Výrobná hala Wertheim Kovo s.r.o., Dunajská Streda 2003

 • Dodávka a montáž vykurovania - Hotelové zariadenie Kúpele Brusno, Brusno 2002

 • Búracie práce - Kúpele Centrál, Bratislava 2001

 • Realizácia požiarneho rozvodu vody - Výrobná hala Wertheim Safes, Dunajská Streda 2000

 • Realizácia vykurovania výrobnej haly - Wertheim Safes, Dunajská Streda 2000

 • Rekonštrukcia plynovej kotolne 4,5MW - Wertheim Safes, Dunajská Streda 2000

 • Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu - Schindler eskalátory, Dunajská Streda 2000

 • Vstavba do podkrovia - 7 podkrovných bytov, Košická ulica 48-50, Bratislava 1999

 • Vstavba do podkrovia - 3 podkrovné byty, Miletičová ulica 86-90, Bratislava 1999

 • Rekonštrukcia lakovne výrobného závodu Damon, Závod 1999

 • Plynoinštalácia – podkrovné byty - Narcisová ulica 14 - 16, 6 bytových jednotiek, Bratislava 1998

 • Plynoinštalácia – podkrovné byty - Trnavská ulica 7 - 13, 13 bytových jednotiek, Bratislava 1998

 • Montáž nízkotlakového stúp. plynovodu – podkrovné byty , Trnavská ulica 7 – 13, 13 bytových jednotiek, Bratislava 1998

 • Rekonštrukcia plynovej kotolne 1,3 MW Buderus – Wertheim s.r.o., Modra 1998

 • Montáž plynovej kontrolnej kotolne 275b kW Buderus - VUIS – VaK, Bratislava 1998

 • Plynoinštalácia – podkrovné byty, Astrová ulica 2 – 8, 18 bytových jednotiek, Bratislava 1998

 • Montáž ústredného vykurovania – podkrovné byty, Astrová ulica 2 – 8, 18 bytových jednotiek, Bratislava 1998

 • Montáž kombinovaného vykurovania systém podlahového vykurovania Univerza – Rodinný dom, Stupava 1998

 • Montáž ústredného vykurovania - podkrovné byty, Straková ulica 2 – 6, 2 bytové jednotky, Bratislava 1997

 • Montáž nízkotlakového stúp. plynovodu - podkrovné byty, Straková ulica 2 - 6, 2 bytové jednotky, Bratislava 1997

 
 

 

HEATING PRO, s.r.o.

Stará Vajnorská 3060/39
831 04 Bratislava

Tel.: +421 0917 797 565

Email: admin @ heatingpro.sk

IČO: 47 235 322,
IČ DPH: SK2023327009

Zap. v OR OS BA I., Odd. Sro, vl.č.: 75188/B

Konateľ: Martin Zemánek

 

Kde nás nájdete

 

Certifikáty našej firmy

Copyright © Heating Pro 2021. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je porušením autorského zákona.